Премини на содржината

Добредојде во Женска Алијанса

Здружение на граѓани за социјален и мултикултурен развој од Скопје

ЗБОР-ДВА ЗА НАС

Кои сме ние

Основана во октомври 2007 година во Скопје, Женска Алијанса е првата лезбијска и феминистичка невладина организација за промоција и заштита на човековите права на ЛГБТ+ заедницата и културен развој на општеството следејќи ги принципите на еднаквост, диверзитет и недискриминација.

Имајќи предвид дека правото на почитување на приватниот и семејниот живот е едно од основните човекови права, се залагаме за елиминација на сите форми на говор на омраза и насилство врз нехетеросексуалните и родово-неконформните луѓе и превенција на и заштита од дискриминација врз основа на сексуална ориентација, родов идентитет и родова експресија. Постојано се стремиме и даваме свој придонес кон социјалната инклузија на ЛГБТ+ луѓето и борбата за еднакви права за сите преку залагање за правни промени и подобрување на националната легислатива.

НАСОКИ НА ДЕЛУВАЊЕ

План за работа

Визија

Информациите ги преточуваме во акција преку организација, застапување и борба за еднаквост на ЛГБТ+ заедницата. Работиме на креирање слободно општество без предрасуди, нетрпеливост и омраза каде ЛГБТ луѓето ќе може да живеат отворено, искрено и автентично.

Мисија

Подобрување на социјалниот и правниот статус на ЛГБТ+ заедницата во Северна Македонија, заштита и развој на нејзината култура во општеството, истражување и анализа на законите во контекст на поддршка на борбата за целосна еднаквост и социјална инклузија.

Стратегија

Јакнење, промоција и зголемување на видливоста на ЛГБТ+ заедницата во општеството преку работилници, семинари, конференции, јавни трибини, активности за подигнување на јавната свест, лобирање, медиумски кампањи и други активности во поддршка на каузата.

ВО ФОКУСОТ

Приоритетни цели

Основните цели на нашата организација се: поддршка и зајакнување на ЛГБТ+ луѓето што се во потрага по прифаќање на нивната сексуална ориентација или родов идентитет; постигнување зголемена видливост на ЛГБТ+ заедницата во земјата и сензибилизација на општеството; редуцирање и елиминирање на ЛГБТ-фобичниот говор и дела од омраза; промоција и заштита на човековите права на ЛГБТ+ луѓето; подобрување на националната легислатива во насока на изедначување на правата на ЛГБТ+ луѓето со останатите.

БЕЗБЕДНИ И ЕДНАКВИ

Публикации

Истражување

Прирачник

Истражување

Прирачник

ПОВРЗИ СЕ СО НАС
КОНТАКТ

Имаш прашање, коментар или понуда за нас?

ПОДДРШКА

Донатори

 
European Union
U.S. Embassy in North Macedonia
European Commission
European Gay & Lesbian Sport Federation
PlanetRomeo Foundation
Fare Network
Filia die Frauenstiftung
MamaCash
COC Rotterdam
Global Fund for Women
 

Организација-членка на Меѓународната асоцијација на лезбијки, геј мажи, бисексуални, трансродови и интерсексуални лица (ИЛГА) и Асоцијацијата за еднакви права за ЛГБТИ луѓето во Западен Балкан и Турција (ЕРА)